Gabriel JL, Alonso-Ayuso M., García-González I., Hontoria C., Quemada M*. 2016. Nitrogen use efficiency and fertiliser fate in a long-term experiment with winter cover crops. European Journal of Agronomy, 79: 14-22.               DOI: 10.1016/j.eja.2016.04.015.

Quemada M.* and Gabriel JL. 2016. Approaches for increasing nitrogen and water use efficiency simultaneously. Global Food Security, 9:29-35 DOI: 10.1016/j.gfs.2016.05.004.

Villar P., Villar J.M. 2016. Guia de la fertilitat dels sòls i la nutrició vegetal en producció integrada. Edita: Consell Català de la Producció Integrada. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. DL L-31-2016. 126 pp.

Pascual M., Villar JM. Rufat J. 2016. Water use efficiency in peach trees over a four-year experiment on the effects of irrigation and nitrogen application. Agricultural Water Management. 164. 253-266 (http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2015.10.021)

Belguerri H., Villar J.M., Pascual M., Fatmi A., Amadeu A., Rufat J. 2016. A proposal of nitrogen balance in a very high density olive orchard. J. Fundam. Appl. Sci. 8 (2) 639-654 ISSN 1112-9867.

Villar J.M., Pascual M., Belguerri H., Rufat J., Villar P. 2016. Fertilización nitrogenada en maíz con las nuevas variedades híbridas altamente productivas. Vida Rural. Marzo. Núm. 410. 72-78.

Alonso-Ayuso M., Gabriel JL., Quemada M. 2016. Nitrogen use efficiency and residual effect of fertilizers with nitrification inhibitors. European Journal of Agronomy. 80: 1-8. https://doi.org/10.1016/j.eja.2016.06.008

González R.; Vilalta E.; Villar J.M. 2017. Análisis de las publicaciones sobre nitrógeno en agricultura en el período 2012-2016. Artículo con registro de la propiedad intelectual: L-45-17